VERZUIMBEGELEIDING

Het abonnement van ActiVitaal

ActiVitaal realiseert verzuimbegeleiding in en voor het bedrijfsleven door middel van het ActiVitaal basis abonnement. Je krijgt toegang tot ons verzuimportaal, waarin je de ziekmelding vastlegt en een verzuimdossier opbouwt. We volgen met je het beloop na de ziekmelding en doen voorstellen om het herstel van je werknemer te bevorderen. De wet Verbetering Poortwachter wordt hierbij onder andere als leidraad aangehouden. Aanvullend op het basis abonnement leg je werkafspraken met de bedrijfsarts vast in een basiscontract. Met dit pakket voldoe je aan de voorwaarden van de Arbowet volgens de maatwerkregeling. Met je vaste contactpersoon van ActiVitaal plan je eens per jaar een management evaluatie.

ActiVitaal staat voor verzuimbegeleiding op maat. Werken met een taakgedelegeerde van de bedrijfsarts behoort tevens tot de mogelijkheden, waarbij de bedrijfsarts alleen voor medische noodzakelijke adviezen wordt ingezet.


Bedrijfsarts


De bedrijfsarts is een medisch specialist die de werkgever en werknemer begeleidt bij (dreigend) verzuim en adviseert over inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden.

Lees meer

 

Arbeidsdeskundig advies


Het arbeidsdeskundig onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen of de werknemer in het eigen werk of in andere functies binnen of buiten het bedrijf kan re-integreren. 

Lees meer

 


Casemanager


De casemanager kan een actieve verzuimregie voeren of je leidinggevenden en/of personeelsfunctionaris ondersteunen bij de uitvoering van hun taken. 

Lees meer

 


Re-Integratie trajecten


De eerste en tweede spoortrajecten van ActiVitaal worden uitgevoerd door ervaren en deskundige professionals, die beschikken over een ruim netwerk. Snel en doeltreffend. 

Lees meer

 


Powered by webXpress