RE-INTEGRATIE TRAJECTEN

Re-integratie traject eerste spoor

Het doel van een re-integratie traject eerste spoor is, uw werknemer, na uitval, binnen uw bedrijf aan het werk te houden of zo snel mogelijk weer werk te laten hervatten. Indien er sprake is van ziekte of een dreigende uitval van één van uw werknemers, dan vindt er bij ons een snelle interventie plaats. Dit vanuit ons opgebouwd netwerk van zeer ervaren professionals. Vanuit ervaring hebben wij geleerd dat een snelle interventie preventief werkt en de re-integratie van uw werknemer versnelt.

Aanpak

Allereerst gaan we in gesprek met de werknemer en de werkgever om helderheid te scheppen in de gevolgen van de beperking/ziekte. Hierbinnen wordt er met name gekeken naar de mogelijkheden van uw werknemer. U ontvangt advies of uw werknemer nog geschikt is voor het eigen werk. Daarnaast denken we met u mee om het eigen werk weer passend te maken voor uw zieke werknemer. Als het eigen werk niet meer mogelijk is voor uw werknemer, ontvangt u een advies en gaan we samen met u na, of er binnen uw organisatie nog ander passend werk te vinden is. Hierin ontvangt de werkgever als de werknemer ook uitleg over de consequenties van het aanvaarden van ander, passend werk.

Resultaat

Een deskundig advies over de re-integratie eerste spoor gericht op werkhervatting of werkbehoud.


Re-integratie traject tweede spoor

Als het niet mogelijk is om uw werknemer binnen uw bedrijf aan het werk te houden of te krijgen, dan zal spoor twee in werking moeten worden gezet. Het doel van een tweede spoortraject is het vinden van (ander) werk bij een andere werkgever, waarbij duurzame re-integratie het uitgangspunt vormt. 

Aanpak

De inhoud en de werkvorm van het traject worden vooraf besproken. Het gaat erom dat we de werkwijze kiezen die bij uw werknemer en zijn/haar situatie past, zodat het traject uw werknemer daadwerkelijk in beweging zet. De aanpak van ActiVitaal kenmerkt zich door op maat samengestelde tweede spoor trajecten en een actieve/ intensieve individuele begeleiding. 


Onderdelen die veelal binnen ieder tweede spoortraject aanbod komen zijn;

Onderdeel 1: Zelfonderzoek en verwerking.

Hier werkt uw werknemer aan een aantal gerichte opdrachten die zijn of haar persoonlijkheid in kaart brengen. Onder andere komen de volgende aspecten aan de orde:

Deze onderdelen geven een goed beeld van wensen, vaardigheden etc. welke ook goed gebruikt kunnen worden tijdens sollicitatie inspanningen.


Onderdeel 2: Bemiddeling naar passend werk

N.a.v. de conclusies uit onderdeel 1 wordt hier een start gemaakt met beroepen en branches waar een voorkeur ligt. Waar liggen mijn interesses (hobby’s, dromen, passies) en kan ik dat linken aan een beroep of branche? Wat voor werkomgeving (bedrijfscultuur) zoek ik? In dit onderdeel verzamelt uw werknemer bijvoorbeeld vacatures van banen die hem of haar interesseren of gevoelsmatig aantrekken. Het screenen van beroepen en branches die aan bod zijn gekomen, desnoods het verder uitbreiden daarvan. Nu filtert uw werknemer op concrete mogelijkheden, rekening houdend met situatie, werk- en opleidingsachtergrond en conclusies vanuit het persoonlijkheidsprofiel. Kortom: wat is realistisch? Naast het persoonlijkheidsprofiel wordt er nu een zoekprofiel opgesteld.

Onderdelen zijn bijvoorbeeld: doelen stellen die realistisch zijn, een plan opstellen om de nodige stappen te zetten om het doel te bereiken, begeleiden bij sollicitaties en gesprekstechnieken.

In deze sessies komt de informatie uit alle onderdelen van het tweede spoortraject samen en is uw werknemer in staat doelgericht acties ondernemen ter bevordering van de uitstroom naar ander werk. Uiteraard stelt ActiVitaal een netwerk van potentiële nieuwe werkgevers beschikbaar en zal deze ook benaderen met verzoek tot een nieuwe werkplek.


Powered by webXpress