CASEMANAGER

Casemanager als verzuimregisseur

De casemanager kan voor u een actieve verzuimregie voeren of uw leidinggevenden en/of personeelsfunctionaris ondersteunen bij de uitvoering van hun taken. Het doel van de casemanager is het verminderen en inkorten van de verzuimperiode van de werknemer. Het inzetten van onze casemanager ontlast u als werkgever en zorgt ervoor dat de re-integratie volgens de richtlijnen van het UWV verloopt. Het doel van casemanagement is om samen te werken naar een structurele oplossing. De werkgever is en blijft eindverantwoordelijk voor de re-integratie.

Casemanagers zijn de tussenpersonen die verzuimregistratie en begeleiding uitvoeren van zieke medewerkers vooral in het midden- en kleinbedrijf. Zij staan als het ware tussen de bedrijfsarts en de werkgever in. Namens de werkgever begeleiden zij het re-integratieproces van de zieke. Kortom: de spin in het web. Met alle kennis van wet- en regelgeving, protocollen en lopende contracten zorgt onze casemanager ervoor dat alle betrokken partijen doen wat ze moeten doen.

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden van een casemanager zijn als volgt samen te vatten:Waarom casemanagement?

Het casemanagement moet worden bijgehouden als gevolg van de wet- en regelgeving om WIA te voorkomen. Het heeft te maken met de wettelijk verplichting om alles gedurende het ziekteproces vast te leggen. Het uitgangspunt van de regelgeving is dat werkgever, werknemer en arbodienst alles moeten doen om WIA te voorkomen en dat er ook precies kan worden nagegaan hoe het verloop van het proces is geweest, als iemand alsnog in de WIA dreigt te komen.


Wanneer casemanagement?

Men krijgt met casemanagement te maken via de werkgever, als men wat langer verzuimt. De werkgever is verplicht casemanagement aan te bieden na acht weken verzuim.


Wie kan de rol van casemanager vervullen?

Grote organisaties hebben vaak een eigen casemanager in dienst. Kleinere organisaties besteden het vaak uit aan een externe bedrijven. ActiVitaal kan het casemanagement op professionele wijze voor u uitvoeren. Aan u de keus!


Powered by webXpress