BEDRIJFSARTS

Bedrijfsgeneeskundige onderzoeken

De bedrijfsarts is een medisch specialist die de werkgever en werknemer begeleidt bij (dreigend) verzuim en adviseert over inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden en verricht onder andere de volgende diensten. Gericht advies op het gebied van arbeid en gezondheid.

De bedrijfsarts en de rol bij re-integratie

Tevens speelt de bedrijfsarts een rol in het sturen en begeleiden van re-integratie door middel van:

Preventie 

Conform de arbeidsomstandigheden wet heeft de bedrijfsarts op preventief gebied de onderstaande taken. 

Powered by webXpress