KLACHTEN PROCEDURE

Klachtenprocedure ActiVitaal verzuimoplossingen

ActiVitaal staat in de relatie met klanten en opdrachtgevers voor heldere afspraken en open en eerlijke communicatie. De aard van de dienstverlening binnen de wereld van arbeid en gezondheid blijft altijd mensenwerk. Wij vinden het daarom belangrijk dat u meldt dat u ontevreden bent of zodra u vindt dat er iets beter kan. Om een goede afhandeling van uw klacht te kunnen verzorgen hanteert ActiVitaal onderstaande klachtenprocedure.

Stap 1:

U kunt uw klacht mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk melden via het klachtenformulier van ActiVitaal. Het klachtenformulier is te vinden op www.activitaal.com.  U kunt dit formulier uitprinten, invullen en ondertekenen. We verzoeken u het formulier ingescand per e-mail te sturen naar info@activitaal.

De klacht moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat ActiVitaal er adequaat op kan reageren.  U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw schriftelijke klacht. Uw contactpersoon van ActiVitaal neemt contact met u op en zal proberen met u tot een oplossing te komen. Van de geboden oplossing door ActiVitaal ontvangt u schriftelijk bericht.


Stap 2:
Bent u ontevreden over de geboden oplossing, dan kunt u uw klacht binnen 6 weken voorleggen aan het dagelijks bestuur van ActiVitaal. 


Stap 3:
Binnen 6 weken ontvangt u schriftelijk bericht over de afhandeling van uw klacht. 


Stap 4: 

Indien u het oneens bent met de afhandeling van uw klacht door ActiVitaal, kunt u uw klacht voorleggen aan de Mediators federatie Nederland in Rotterdam. Blijkt het onmogelijk het geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.


Belangrijk!

Vergeet bij het indienen van uw klacht niet de datum te vermelden en uw klacht te ondertekenen.

Hier kunt u het klachtenformulier downloaden en invullen.

Powered by webXpress