ARBEIDSDESKUNDIG ADVIES

Arbeidsdeskundig onderzoek

Het doel van een arbeidsdeskundig onderzoek is om inzicht te krijgen, aan de hand van een onderzoek en rapportage, of de klant in het eigen werk terug kan of in andere functies binnen hetzelfde bedrijf, ook wel re-integratie eerste spoor genoemd. Wanneer er, noch in het eigen werk, noch elders in het bedrijf re-integratiemogelijkheden zijn, dan geeft de arbeidsdeskundige advies over functies buiten de organisatie, re-integratie tweede spoor.


Omschrijving/aanpak

De arbeidsdeskundige gaat in overleg met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts verstrekt in overleg met de verzuimende medewerker de benodigde informatie en stelt de beperkingen vast. Vervolgens gaat de arbeidsdeskundige in gesprek met de klant en stelt een arbeidsdeskundig advies op voor een nader re-integratie traject.


Resultaat

Uit het Arbeidsdeskundig onderzoek volgt een advies. Dit advies omvat activiteiten die leiden tot werkhervatting. Als het eigen werk niet meer mogelijk is voor uw werknemer, ontvangt u een advies en gaan we samen met u na, of er binnen uw organisatie nog ander passend werk te vinden is. Dit advies kan zowel een traject binnen als buiten de organisatie inhouden (eerste en tweede spoor).


Doorlooptijd

Naast de dossierstudie is er zowel een gesprek met werknemer en werkgever noodzakelijk om een goed en compleet arbeidsdeskundig advies te kunnen geven. Binnen 20 werkdagen ontvangt u het Arbeidsdeskundig onderzoek.


Uitvoering

De Arbeidsdeskundige van ActiVitaal.

Powered by webXpress