WERKPLEKBEGELEIDING

Werkplekbegeleiding wordt aanbevolen bij werknemers met aanhoudende of steeds terugkerende beperkingen tijdens het werken. Of wanneer een werknemer regelmatig uitvalt en aangeeft dat de werkomstandigheden daar een rol in lijken te spelen. Herkenbaar? We analyseren de werksituatie en denken met je mee. In de analyse worden werkplekergonomie en werktechniek doorgenomen en worden herstel belemmerende en -bevorderende factoren geïnventariseerd met je werknemer.

Werkwijze

Onze methodiek is gericht op het gezond belasten van het lichaam tijdens het werk. We denken mee in het invulling geven aan de opbouw, die bij verzuim is voorgesteld door de bedrijfsarts. Of geven adviezen om werkplekergonomie of de persoonlijke werktechniek te optimaliseren om verzuim te voorkomen. Uiteraard kan de werkplekbegeleiding ook al ingezet worden is de eerste weken van het verzuim. Juist in deze periode valt vaak veel winst te behalen in het voorkomen van langdurige uitval. Een duurzame terugkeer in de eigen functie is in eerste instantie de doelstelling. In de werkplekbegeleiding besteden we ruime aandacht aan het trainen van de belastbaarheid voor het werk en op de werkplek aan het inslijpen van een gezonde werktechniek. Ook wanneer er sprake is van structurele fysieke beperkingen. De werknemer wordt gefaciliteerd de regie te nemen en actief te werken aan zijn herstel.

Borgen

Werknemer en werkgever ontvangen van de werkplekbegeleiding een rapportage met de gegeven adviezen, waarbij de privacy van de werknemer altijd gewaarborgd blijft. Na zes weken worden de adviezen met alle betrokkenen geëvalueerd.

Powered by webXpress