RI&E

De RI&E is dé basis van uw arbobeleid en veilig werken

Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids-) risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

De RI&E vormt als het ware het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Met behulp van de RI&E krijgt u voor uzelf scherp waar u mee aan de slag moet en op welke manier. Het plan van aanpak vertelt u welke stap de volgende is. 

De RI&E is niet ingewikkeld, maar WEL VERPLICHT voor iedere ondernemer met personeel!

Ingewikkeld? Dat valt mee. U moet er gewoon even voor gaan zitten. Belangrijk is een RI&E wél. Zo belangrijk dat de overheid de RI&E via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel. Tenslotte is het erg belangrijk uw werknemers mee te nemen in het opstellen van het plan van aanpak. Het creëert draagvlak en helpt de implementatie.

 

ActiVitaal op biedt op maat ondersteuning aan het in proces. Van gezamenlijk opstellen van de hele RI&E tot het meedenken in het implementeren van het plan van aanpak. Ook updaten van een bestaande RI&E kan ActiVitaal met u verzorgen.

Powered by webXpress