PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK (PMO)

Aanleiding

Vitale en gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk en zijn het kapitaal van je bedrijf. Goed werkgeverschap is zorgen voor een gezond en veilig werkklimaat. De uitkomsten van een preventief medisch onderzoek geven een indruk van de gezondheid en vitaliteit van je werknemers. Ook kunnen bevindingen uit de RI&E aanleiding geven om te meten en te monitoren in welke mate de gezondheidsrisico’s inwerken op je personeel. De inhoud van het preventief medisch onderzoek wordt in overleg afgestemd.

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Voorafgaand aan het PMO worden werknemers gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen, waarin items als werkbeleving, werktevredenheid en leefstijl worden bevraagd. Tijdens het PMO bieden we bijvoorbeeld de volgende tests aan:


Gehoortest

Longfunctietest

Bloeddruk

Glucosemeting

Visusmeting (ogen)

BMI en buikomvang

Steptest (uithoudingsvermogen)


Aansluitend op het afnemen van het PMO ontvangt de werknemer een persoonlijk PMO paspoort met daarin de uitslagen van de metingen. In een afsluitend persoonlijk gesprek worden de uitslagen van de metingen en vragenlijst besproken en adviezen gegeven ter bevordering van de gezondheid.


Conclusies en borging

De werkgever ontvangt een algemene rapportage met bevindingen en aanbevelingen zonder dat de individuele metingen van de werknemers hierin zichtbaar zullen zijn. De aanbevelingen kunnen worden verwerkt in het bedrijfsbeleid. Hermetingen in de toekomst van bijvoorbeeld een gehoortest kunnen voor u en uw werknemers mede dienen als indicatie of de preventieve maatregelen uit de RI&E, zoals dragen gehoorbescherming, voldoende zijn en/of  goed nageleefd worden.


Powered by webXpress