MEDIATION

Conflicten op het werk

Mediation is een middel om arbeids en/of bedrijfsconflicten op te lossen. Een conflict kan het werkplezier van een medewerker behoorlijk ‘verzieken’. Door bijvoorbeeld slechte samenwerking, communicatie of een verschil van inzicht kan de motivatie en betrokkenheid van medewerkers afnemen met als gevolg een vermindering van arbeidsproductiviteit voor de werkgever. Als een conflict escaleert kan dit ziekte of arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben waardoor vaak hoge kosten voor de werkgever/ondernemer ontstaan.

Mediation

 

Als het niet lukt een conflict zelf of intern in een organisatie op te lossen dan is mediation een passend middel om gezamenlijk een duurzame oplossing te vinden waar beide partijen achter staan. In plaats van een langdurige en kostbare juridische procedure, waar meestal sprake is van een winnende en verliezende partij, is mediation gericht op een win-win situatie.

Werkwijze

Bij mediation wordt ingegaan op de belangen die partijen hebben en niet alleen op hun standpunten. Beide partijen kunnen hun verhaal kwijt, misverstanden worden opgehelderd, de communicatie komt weer op gang. Mediation biedt een oplossing en kan samenwerking in de toekomst weer mogelijk maken. In veel gevallen is mediation ook een voorwaarde in het re-integratietraject en ‘eist’ het UWV stappen in deze richting in het kader van de wet Poortwachter.

 

Powered by webXpress