ABONNEMENT

De verzuimbegeleiding van ActiVitaal

ActiVitaal, verzuimoplossingen die wel werken. ActiVitaal realiseert verzuimbeheersing in en voor het bedrijfsleven door middel van een basis abonnement. Maar wij staan ook voor preventie om verzuim te voorkomen! Een pakket verzuimoplossingen voor werkgever en werknemer.


Heeft u zich wel eens afgevraagd hoeveel een zieke werknemer kost? En wat u met een adequate verzuimbegeleiding en ons systeem kunt besparen?

ActiVitaal werkt met een basis abonnement in een verzuimportaal waarmee u als opdrachtgever op een eenvoudige wijze uw verzuim en herstelmeldingen kunt doorgeven. Het wettelijk verplichte verzuimdossier wordt hiermee opgebouwd en het systeem neemt u mee alle stappen die de wet Poortwachter voorschrijft in het kader van het verzuim. In het pakket verzuimoplossingen betaalt u een vast bedrag en daarvoor kan iedere ziekmelding in het verzuimsysteem worden gemeld en opgeslagen. Het systeem is volledig transparant.

Basisabonnement
ActiVitaal verricht de volgende werkzaamheden in het kader van het basis abonnement; we volgen de ziekmelding, we houden contact met u en we doen voorstellen om het verzuim te beperken. U ontvangt naast het verzuimportaal en een vaste contactpersoon van ActiVitaal eens per jaar een management evaluatie. Met dit pakket voldoet u ook aan de Arbowet basiscontract voorwaarden.

Hoe ziet de verzuimbegeleiding door middel van het basis verzuim abonnement van ActiVitaal eruit? U ontvangt een melding vanuit ActiVitaal welke verrichtingen er in het kader bij het verzuim van uw werknemer moeten plaats vinden. Een aantal van deze verrichtingen moeten plaats vinden door de bedrijfsarts. Daarnaast wordt van u zelf ook een aantal verrichtingen verwacht. Als u deze verrichtingen niet zelf wenst te uitvoeren kunt u deze ook inkopen bij ActiVitaal. 

Powered by webXpress