ABONNEMENT

De verzuimbegeleiding van ActiVitaal

ActiVitaal, verzuimoplossingen die wel werken. ActiVitaal realiseert verzuimbeheersing in en voor het bedrijfsleven door middel van een basis abonnement. Maar wij staan ook voor preventie om verzuim te voorkomen! Een pakket verzuimoplossingen voor werkgever en werknemer.


Heb je je wel eens afgevraagd hoeveel een zieke werknemer kost? En wat je met een adequate verzuimbegeleiding en ons systeem kunt besparen?

ActiVitaal werkt met een basis abonnement in een verzuimportaal waarmee je als opdrachtgever op een eenvoudige wijze verzuim en herstelmeldingen kunt doorgeven. Het wettelijk verplichte verzuimdossier wordt hiermee opgebouwd en het systeem neemt je mee in alle stappen die de Wet Verbetering Poortwachter voorschrijft. Voor ons basis abonnement betaal je een vast bedrag en daarvoor kan iedere ziekmelding in het verzuimsysteem worden gemeld en opgeslagen. Het systeem is volledig transparant.

Basisabonnement

ActiVitaal volgt met je de verzuimcasus vanaf de ziekmelding en we doen voorstellen om het herstel van je werknemer te bevorderen. De wet Verbetering Poortwachter wordt hierbij onder andere als leidraad aangehouden. Aanvullend op het basis abonnement leg je werkafspraken met de bedrijfsarts vast in een basiscontract. Met dit pakket voldoe je aan de voorwaarden van de Arbowet volgens de maatwerkregeling. Met je vaste contactpersoon van ActiVitaal plan je eens per jaar een management evaluatie.

ActiVitaal staat voor verzuimbegeleiding op maat. Werken met een taakgedelegeerde van de bedrijfsarts behoort tevens tot de mogelijkheden, waarbij de bedrijfsarts alleen voor medische noodzakelijke adviezen wordt ingezet 

Powered by webXpress