WERKPLEKONDERZOEK

Voor wie?
Het werkplekonderzoek wordt aanbevolen bij werknemers met aanhoudende of steeds terugkerende beperkingen tijdens het werken. Bijvoorbeeld bij moeite met werken met de computermuis, terwijl er al een aangepaste muis is verstrekt. Of wanneer een werknemers regelmatig uitvalt en aangeeft dat de werkomstandigheden daar een rol in lijken te spelen. Herkenbaar? Onze arbeidsfysiotherapeut analyseert de werksituatie en denkt met u mee. Hij brengt advies uit en het realiseren van een veilige en  gezonde werkplek. Werkgever en werknemer worden actief betrokken in dit proces.

Werkwijze
In het werkplekonderzoek wordt aan de hand van een functieanalyse en observatie van het werken de risico's voor het ontstaan van overbelasting in kaart gebracht. Adviezen ten aanzien van ergonomie, werktechniek en werkgedrag worden op de werkplek met de werknemer doorgenomen.

Borgen
Werknemer en werkgever ontvangen van het werkplekonderzoek een rapportage met de gegeven adviezen, waarbij de privacy van de werknemer altijd gewaarborgd blijft. Na zes weken worden de adviezen met alle betrokkenen geëvalueerd.

Powered by webXpress