WERKPLEKONDERZOEK

Indicatie 
Het werkplekonderzoek wordt aanbevolen bij werknemers met aanhoudende of steeds terugkerende fysieke klachten, bijvoorbeeld bij pijn in de arm, ondanks de nieuwe muis die is verstrekt. Of als de werknemer met regelmaat uitvalt met rugklachten en aangeeft dat het werk meespeelt in het ontstaan er van. Herkenbaar? Onze arbeidsfysiotherapeut denkt met u mee en analyseert de werksituatie. Hij brengt een advies uit in het creëren van een veilige en gezonde werkplek. Werkgever en preventiemedewerker worden nauw betrokken in dit proces.

Werkwijze
In het werkplekonderzoek wordt aan de hand van een functieanalyse en een observatie van het werken de risico’s voor het ontstaan van overbelasting in kaart gebracht. Adviezen ten aanzien van ergonomie, werktechniek en werkgedrag worden op de werkplek doorgenomen met uw werknemer.

Borging
Werknemer en werkgever ontvangen van het werkplekonderzoek een rapportage met de gegeven adviezen, waarbij de privacy van de werknemer altijd gewaarborgd blijft. Na zes weken wordt het effect van de gegeven adviezen met alle betrokkenen geëvalueerd.

Powered by webXpress