WERKNEMERS VERZEKERING

Risico's in kaart?
Als u iemand in dienst neemt, wordt u werkgever. Als werkgever krijgt u verschillende verplichtingen. U moet bijvoorbeeld loonheffing betalen, premies voor de werknemersverzekeringen afdragen en een loonadministratie bijhouden. Daarbij komen nog de wettelijke verplichtingen vanuit de Arbo-wet, Wet Verbetering Poortwachter, Wet Loondoorbetaling bij Ziekte en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze wettelijke verplichtingen zorgen voor extra financiële risico’s voor uw bedrijf. Met diverse verzekeringsoplossingen kunt u deze financiële risico’s te lijf gaan. 

Verzekeringsoplossingen
ActiVitaal kan u adviseren op het gebied van bedrijfs- en werknemersverzekeringen, zoals verzuimverzekeringen, collectieve ongevallenverzekering en een WGA-eigen risicodragers verzekering. 

Meer weten?

Onze verzekeringsagent geeft u graag een advies op maat.

Powered by webXpress