MEDISCHE ONDERZOEKEN

Medische Onderzoeken van ActiVitaal

De bedrijfsarts is een medisch specialist die de werkgever en werknemer begeleidt bij (dreigend) verzuim en adviseert over inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden.


Bedrijfsarts van ActiVitaal

De bedrijfsarts van ActiVitaal verricht onder andere de volgende diensten. Gericht advies op het gebied van arbeid en gezondheid.


De bedrijfsarts biedt optimale zorg voor zieke werknemer en zorgt voor:


De bedrijfsarts en de rol bij re-integratie

Tevens speelt de bedrijfsarts een rol in het sturen en begeleiden van re-integratie door middel van:


Een andere mogelijkheid is advies op het gebied van relevantie wetgeving
Het medisch onderzoek is met aandacht voor de arbeidsomstandigheden en ter bevordering van het werkplezier van uw werknemer.


Powered by webXpress