Klachtenprocedure

Klachtenreglement ActiVitaal verzuimoplossingen

ActiVitaal staat in de relatie met klanten en opdrachtgevers voor heldere afspraken en open en eerlijke communicatie. De aard van de dienstverlening binnen de wereld van arbeid en gezondheid blijft altijd mensenwerk. Wij vinden het daarom belangrijk dat u meldt dat u ontevreden bent of zodra u vindt dat er iets beter kan. Om een goede afhandeling van uw klacht te kunnen verzorgen hanteert ActiVitaal onderstaande klachtenprocedure.

Procedure

Stap 1
U kunt uw klacht mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk melden via het klachtenformulier van ActiVitaal. U kunt dit formulier mailen of opsturen*. De klacht moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat ActiVitaal er adequaat op kan reageren. Het klachtenformulier is teevens tedownloaden. U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw schriftelijke klacht. Uw contactpersoon van ActiVitaal neemt contact met u op en zal proberen met u tot een oplossing te komen. Van de geboden oplossing door ActiVitaal ontvangt u schriftelijk bericht.

Stap 2
Bent u ontevreden over de geboden oplossing, dan kunt u uw klacht binnen 6 weken voorleggen aan het dagelijks bestuur van ActiVitaal.

Stap 3
Binnen 6 weken ontvangt u schriftelijk bericht over de afhandeling van uw klacht.

Stap 4
Indien u het oneens bent met de afhandeling van uw klacht door ActiVitaal, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Arbodiensten, Postbus 90154, 5000 LG te Tilburg

Handig om te weten!
* het formulier downloaden, uitprinten en ondertekenen. Indien u het formulier mailt dan verzoeken wij u deze gescand terug te mailen.
Vergeet bij het indienen van uw klacht niet de datum te vermelden en uw klacht te ondertekenen.
Wij verzoeken uw klacht te richten aan: ActiVitaal, Wiardaplantage 3, 8939 AA te Leeuwarden of via info@activitaal.com.